ΑΒΑ ΕΡΜΗΣ - Header Section

Νομικές Μεταφράσεις

Μεταφράζουμε όλα τα νομικά έγγραφα σε 45 γλώσσες

  • Εξειδικευμένοι νομικοί μεταφραστές
  • Ικανοποιημένοι πελάτες
  • Ασφαλής και εμπιστευτική συμπεριφορά
Εικονίδιο Εσωτερικής Σελίδας (Κάτω από τίτλο)
1η Σειρά - Εικόνα Αριστερά

Ρυθμίστε τις νομικές σας υποθέσεις
σε 45 γλώσσες

Διατηρούμε αυστηρά τα υψηλά μας πρότυπα στην μετάφραση νομικών εγγράφων. Γι’ αυτό έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με έγκριτα δικηγορικά γραφεία και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενό τους και ειδική κατάρτιση στη νομική μετάφραση.

Οι συνεργάτες μας μεταφράζουν αποκλειστικά στη μητρική τους γλώσσα διασφαλίζοντας ότι η ειδική ορολογία αποδίδεται σωστά και οι μεταφράσεις διαβάζονται σαν πρωτότυπα έγγραφα. Αναλαμβάνουμε τη νομική μετάφραση των εγγράφων σας, είτε αφορούν αγωγές και μηνύσεις, πληρεξούσια, συμβόλαια, συμβάσεις και νομικές συμφωνίες.