ΑΒΑ ΕΡΜΗΣ - Header Section

Επίσημες Μεταφράσεις

Επίσημες Μεταφράσεις Εγγράφων σε 45 γλώσσες

  • 100+ επαγγελματίες μεταφραστές μεταφράζουν στη μητρική τους γλώσσα
  • Αξιόπιστες μεταφράσεις
  • Έγκυρα αποτελέσματα στις καλύτερες τιμές
Εικονίδιο Εσωτερικής Σελίδας (Κάτω από τίτλο)

Είμαστε η πρώτη μεταφραστική εταιρεία στην Ελλάδα που εφαρμόσαμε τις επίσημες μεταφράσεις για όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θέλετε να καταθέσετε σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, όπως πτυχία, βεβαιώσεις και δικαιολογητικά.

Η έμπειρη ομάδα των 100+ συνεργατών μας μεταφράζει τα έγγραφά σας σε 45 γλώσσες, με συνέπεια, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Οι μεταφραστές μας είναι πλήρως καταρτισμένοι και ειδικευμένοι στον τομέα τους και μεταφράζουν αποκλειστικά στη μητρική τους γλώσσα. Έτσι είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα χαθεί στη μετάφραση.

Καταθέστε τα μεταφρασμένα δικαιολογητικά σας χωρίς άγχος & αμφιβολία!

2η Σειρά - Εικόνα Δεξιά