ΑΒΑ ΕΡΜΗΣ - Header Section

Μετάφραση Πτυχίων

Μεταφράζουμε όλα τα πτυχία και διπλώματα σε 45 γλώσσες

Με απόλυτη ακρίβεια από εξειδικευμένους μεταφραστές

Εικονίδιο Εσωτερικής Σελίδας (Κάτω από τίτλο)

Επίσημη Μετάφραση Πτυχίων & Διπλωμάτων

  • Για όσους θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό
  • Για όσους αναζητούν εργασία στο εξωτερικό
  • Για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

 

Θέλετε να σπουδάσετε ή να εργαστείτε στο εξωτερικό; Έχετε πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού και επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ;

Η σωστή και ακριβής μετάφραση των πτυχίων σας αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για να πετύχετε τους στόχους σας. Η ΑΒΑ ΕΡΜΗΣ προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην μετάφραση πτυχίων και τίτλων σπουδών. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των ακαδημαϊκών πτυχίων και εγγράφων, που μεταφράζουμε:

  • Τίτλος Σπουδών Βασικού Πτυχίου (Bachelor’s Degree Certificate)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master’s Degree Certificate)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών (Ph.D. Degree Certificate)
  • Άλλα Ακαδημαϊκά Έγγραφα (φοιτητικές εργασίες, αναλυτικές βαθμολογίες, βεβαιώσεις σπουδών κλπ.)

Αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση πτυχίων με επαγγελματισμό και ακρίβεια

2η Σειρά - Εικόνα Δεξιά